Interim-directeur

Interim

5 maanden geleden

Inmiddels ben ik al enige dagen in school aanwezig geweest en heb ik al kennis gemaakt met de teamleden en enkele ouders en/of verzorgers. Zoals jullie allen weten heeft het college van bestuur van Onderwijsstichting Arcade ervoor gekozen om eerst tot aan de zomervakantie de functie van directeur, die vrijgekomen is nadat dhr. Wout Eshuis bekend had gemaakt zijn werkzaamheden voor de Parkschool te beëindigen, in te vullen op interim-basis. Dat houdt dus in dat ik, samen met mevr. Sandra Klok, tot aan de zomervakantie de directie van de school zal vormen. Natuurlijk zal meester Dennis de dagelijkse leiding binnen de school verzorgen, hij is hiervoor vijf dagen per week beschikbaar.

Na in 1981 in het onderwijs te zijn begonnen (als leerkracht, adjunct-directeur en directeur van diverse scholen) ben ik vanaf 2000 werkzaam als onderwijsadviseur. In die hoedanigheid heb ik diverse interim-trajecten binnen het basisonderwijs en het speciaal onderwijs (op diverse plaatsen in Nederland) uitgevoerd. Daarnaast houd ik mij veel bezig met coaching van diverse personen binnen het onderwijs en voer ik regelmatig analyses uit om te bezien hoe het staat met de kwaliteit van het onderwijs in diverse scholen in Nederland en probeer daarbij aanbevelingen te formuleren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Per week ben ik ongeveer vijf tot zes dagdelen in school aanwezig. De dagdelen zullen flexibel worden ingezet, dit naar gelang de agenda van de school. Alle teamleden van de school zijn altijd op de hoogte wanneer ik in de school aanwezig ben.Ik ga ervan uit dat we een goede samenwerking tot stand kunnen brengen.

Rein van Veen

 « Terug naar het nieuwsoverzicht

VIDEO

Samenwerking Stedelijke Muziekvereniging

Klik hier