Activiteiten

Creatieve middagCreatieve middag

In de winterperiode staat de vrijdagmiddag in het teken van 'creativiteit'. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 worden dan verdeeld over acht groepen, waarbij ze onder leiding van een leerkracht gedurende een periode van 3 weken een opdracht moeten uitvoeren. In elke groep staat een andere techniek centraal. Hierna rouleren de groepen. Soms wordt de leerkracht hierbij geassisteerd door ouders.

Kunstmenu

Alle basisscholen in de gemeente Coevorden doen mee aan het Kunstmenu van Kunst & Cultuur Drenthe en CQ in Assen. Dit Kunstmenu biedt onze school de mogelijkheid structureel en laagdrempelig aandacht te besteden aan de kunstdisciplines: audiovisueel, beeldend, dans, drama, literatuur en muziek. Elk jaar staat voor uw kind een andere discipline centraal. De kinderen komen in het Kunstmenu in hun eigen omgeving zowel actief (praktisch aan het werk rondom kunst) als receptief (kijken en luisteren) in aanraking met een kunstuiting. Het Kunstmenu in Coevorden wordt financieel ondersteund door de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden.

Parkfestival

Zes keer per jaar wordt er een Parkfestival gehouden.
Lees meer over het Parkfestival

Schoolreizen

Alle groepen van onze school gaan op schoolreis.
Lees meer over de schoolreizen

Overige activiteiten

Er wordt jaarlijks aandacht besteed aan:

 • Dierendag in de kleutergroepen;
 • Sinterklaas;
 • Het lenen van projectkisten van de bibliotheek met boeken over onderwerpen die in 
  kleutergroepen besproken worden;
 • Deelname aan activiteiten georganiseerd door de bibliotheek zoals het ontvangen van 
  een schrijver op school, deelname aan de Voorleeswedstrijd etc.;
 • Kerstviering;
 • Paasviering;
 • Projecten van Kunst en Cultuur Drenthe;
 • Pleinfeest/projectweek - jaarlijks wisselend (zowel door kinderen, leerkrachten als ouders verzorgd);
 • De sportdag/Koningsspelen van de groepen 1 t/m 8;
 • Zo mogelijk: schaatswedstrijden op de gracht;
 • Een afscheidsmusical voor groep 8;
 • Een feestelijk afscheid voor de leerlingen van groep 8. Tijdens deze afscheidsavond is er 
  een officieel gedeelte voor ouders, leerlingen en leerkrachten en een feestelijk gedeelte 
  voor leerlingen.

Samenwerking Stedelijke Muziekvereniging

Klik hier