Samenwerking Parkschool en stedelijke muziekvereniging Coevorden

De Parkschool heeft een enorme subsidie gekregen om het muziekonderwijs een flinke stimulans te geven.
Door het fonds Muziekimpuls kan er voor drie jaren een enorm bedrag besteed worden aan een doorgaande lijn muziek. Een van de projecten die hieruit gefinancierd wordt is het muziekproject “Windkracht 6” gegeven door muziekdocent Janny Kruimink. Zij is ook de dirigent van de Stedelijke Muziekvereniging Coevorden. Het project zal gegeven worden in de groepen 5 van de school en in de lessen zullen alle 56 kinderen kennismaken met allerlei instrumenten die voorkomen in een harmonieorkest. De lessen starten in januari en monden uit in een presentatie van SMC en alle kinderen die dan ook instrumenten kunnen uitproberen.

Een mooie samenwerking om meer kinderen een muziekinstrument te laten spelen!

smc

 

Muziek op de Parkschool

De Parkschool is een muzikale basisschool. Er is een breed aanbod van muziekactiviteiten waarbij de kinderen in de middenbouw het AMV diploma (algemene muzikale vorming) kunnen halen.

Alle kinderen  kunnen kiezen voor ons eigen Park-orkest-koor. Dit koor en orkest oefent twee keer per maand en treedt op tijdens de Kerstviering en de parkpodia die er jaarlijks georganiseerd worden. 
Door een goed muziekaanbod voorkomen we pestgedrag op school, versterken we de band van kinderen onderling, ondersteunen we het rekenonderwijs en bovendien vergroten we hierdoor de werking van het geheugen van kinderen.
 
Ook dit schooljaar (2017-2018) wordt er AMV (algemene muzikale vorming)  gegeven aan de groepen 4a en 4b door Desiree Wanders. Aan het einde van dit seizoen krijgen alle kinderen een AMV diploma en kunnen ze, als ze dat willen, een instrument kiezen. Voor de groepen 5 t/m 8 is er ook een vakdocent: Betsy Metselaar. Zij verzorgt voor de groepen 5 t/m 8 elke week een muziekles.muziek

Samenwerking Stedelijke Muziekvereniging

Klik hier