Informatie voor ouders

PeuterPark

Op 1 februari 2017 starten we met PeuterPark op de Parkschool.
Meer informatie over PeuterPark

​Parkpost

Om de twee/drie weken gaat er een Parkpost uit. De Parkpost is een digitale nieuwsbrief voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Wanneer u de Parkpost niet ontvangt, kunt u contact op nemen met de schoolleiding.
Meer informatie over de Parkpost

Schoolgids

In de schoolgids staan alle zaken die betrekking hebben op de totale organisatie van de school.
Meer informatie over de schoolgids

Kalender

Alle belangrijke evenementen voor u als ouder staan overzichtelijk vermeld in de schoolkalender.
Meer informatie over de schoolkalender

Eerste schooldag

Gaat uw kind voor het eerst naar school?
Meer informatie over de eerste schooldag

Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie (voorheen de ouderraad) heeft als taak naast de lestijd extra activiteiten te organiseren.
Meer informatie over de activiteitencommissie

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding.
Meer informatie over de medezeggenschapsraad

Ouderpanel

Naast de AC en de MR hebben we op de Parkschool ook een ouderpanel.
Meer informatie over het ouderpanel

Inschrijfformulier

Klik hier voor het inschrijfformulier

Overblijfformulier

Klik hier voor het overblijfformulier

Verlofformulier

Klik hier voor het verlofformulier

Communicatie met gescheiden ouders

Klik hier voor informatie over 'communicatie met gescheiden ouders'

Samenwerking Stedelijke Muziekvereniging

Klik hier