De schoolgids 2018-2019

Algemeen

In onze schoolgids staan allerlei zaken beschreven die betrekking hebben op de totale organisatie van onze school. Zo kunt u onder andere kennis nemen van het onderwijs, de zorgverbreding, ouderparticipatie, schoolregels en overige zaken.

Voor huidige én nieuwe leerlingen

De schoolgids is in het algemeen bedoeld voor de ouders / verzorgers van onze huidige leerlingen, maar ook voor de nieuwe leerlingen is deze schoolgids van belang. Naast deze schoolgids wordt er bij aanvang van ieder nieuw schoolseizoen een schooljaarkalender uitgegeven. In deze kalender staan veel praktische zaken die u als ouders / verzorgers moet weten voor het betreffende schooljaar. Zo is in deze kalender onder andere opgenomen: de activiteiten per maand, het vakantierooster, extra vrije dagen, de indeling van het schoolgebouw, de planning van de 10-minuten gesprekken, maar ook het gymrooster.

Schoolgids downloaden

Samenwerking Stedelijke Muziekvereniging

Klik hier