Schoolreizen

Alle groepen van onze school gaan op schoolreis. De groepen 1 tot en met 6 één dag, terwijl groep 7 twee dagen en groep 8 als afsluiting van de basisschoolperiode drie dagen weggaan. Over de plaats van bestemming en de prijs zult u ruim van te voren worden bericht. Een schoolreiscommissie houdt zich bezig met de opzet en organisatie van de diverse reisjes en de omvang en kwaliteit van de begeleidingsgroep. De schoolreiskosten zijn berekend in het schoolfonds.

Parkschool achterzijde

Samenwerking Stedelijke Muziekvereniging

Klik hier