Verlof aanvragenGegevens van de leerlingen

Gegevens van de aangevraagde vrijstelling


Gegevens van de kinderen die een andere school bezoeken


Inleveren
Ingevulde formulieren moet u zo mogelijk vier weken van te voren indienen bij de directeur van de school.

Richtlijnen verlof
Klik hier om te zien of u in aanmerking komt voor verlof.

Samenwerking Stedelijke Muziekvereniging

Klik hier