Landelijk aangepast beleid m.b.t. verkoudheidsklachten
We maken u graag attent op de wijziging in het landelijke beleid rondom verkoudheidsklachten bij kinderen:

Voor kinderen alle kinderen die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. 

Daarnaast zullen wij blijven ventileren. Houd daarbij rekening met het aankleden van uw kind. De komende dagen wordt extreme kou verwacht.

Voor het volledige bericht verwijzen wij u naar: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen