Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

School


Groeien doe je samen!

Het park als symbool voor groei: missie, visie, kernwaarden en motto Parkschool


Een park is een plek van vrijheid, van lucht, ruimte en groen. Er valt veel te ontdekken. Tegelijk heeft een park duidelijke grenzen. Vanuit het park maken we de vergelijking met leren, met onderwijs.  Anders gezegd: wat een park mooi en bijzonder maakt, is precies wat de Parkschool wil betekenen voor leerlingen en voor hun ouders/verzorgers. Parken zijn inspirerend, zowel door hoe ze zijn ingericht als door de activiteiten die er plaatsvinden. Veel parken zijn ook 'verzamelplaatsen' van kunst - waar volwassenen en kinderen soms met verwondering naar kijken.
De Parkschool omarmt dat 'parkgevoel'. Neemt dat als uitgangspunt voor de ontwikkeling, het leren op school. We nemen iedereen - leerlingen, ouders/verzorgers, team - mee in het gevoel van vrijheid, verwondering en beleving dat een park bij je oproept. Dat creëert verbondenheid bij, jong en oud die met de Parkschool te maken heeft. Samen in het park waar je de mooiste dingen beleeft en er nog veel van opsteekt ook. Het park als metafoor voor ontwikkeling, voor groei, voor een natuurlijke leeromgeving. Dat alles in een sfeer van saamhorigheid, van samen dingen beleven. En natuurlijk ook van samen de rotzooi opruimen na de feestjes.
 

Onze missie


Dit is onze missie: Wij bieden je een omgeving die je inspireert om te groeien in de richting die bij jou past. Wij streven ernaar om een sfeer en een omgeving te ontwikkelen die leren, ontdekken en groei stimuleert. We willen een sterke basis realiseren waarmee elke leerling goed verder kan in het vervolgonderwijs. Daarbij stimuleren wij prestaties op allerlei gebieden, dus taal en rekenen, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van sociaal-emotionele vorming. Als team weten we goed de balans te vinden tussen ruimte geven en begrenzen. Tussen gekkigheid en serieusheid. Tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. We scheppen een cultuur die daartoe uitnodigt. Onze kernwaarden - eigenwaarde, warmte, verwondering, kleurrijk en gedreven - zijn het fundament van ons schoolklimaat.


Onze visie


Aandacht geven aan goede prestaties is een mooi begin, maar niet genoeg. We streven naar optimaal presteren en het scheppen van de omstandigheden waarin het kind zichzelf verrast en grote leersprongen maakt op allerlei gebieden. Als de omstandigheden goed zijn kan en wil elk kind zich natuurlijk ontwikkelen. Dat vraagt om een onderwijsomgeving en een pedagogisch klimaat dat bovengemiddeld goed is. Wij zien elke leerling voor wie zij of hij echt is. Daardoor voelt die leerling zich thuis, op z'n gemak. Zo kan de leerling zich vanuit zijn eigenheid ontwikkelen. Het stimuleren van die natuurlijke ontwikkeling is ons doel, zodat elke leerling optimaal tot bloei komt en toegroeit naar het vervolgonderwijs dat bij haar of hem past.

De Parkschool beweegt mee met wat er in de samenleving gebeurt. Dat vraagt van leerkrachten en ouders toegewijde zorg, signaleren, communiceren en aanmoedigen. Dan bloeit iedereen op. Als leerkrachten kennen we iedere leerling goed en we willen dat iedere leerling vertrouwen in ons heeft. Daar werken we continu aan. We nemen ouders/verzorgers zo ver mogelijk mee in het leerproces van hun kind en we betrekken hen hierbij. We investeren in de relatie met ouders/verzorgers zodat ook zij goed inzien hoe wij werken en waarom we dat zo doen. Zodat we samen de groei van de kinderen kunnen stimuleren.

Op de Parkschool zien we onszelf ook als een plek - binnen en buiten - waar je je kunt vormen en ontwikkelen. Daar hoort een warme, open en veilige omgeving bij, zowel binnen als buiten. Daar zorgen we voor. We communiceren positief en helder. Dat geeft vertrouwen.


Onze kernwaarden


Onze kernwaarden beschrijven de sfeer die we op school willen hebben. Het zijn de woorden die voor ons als Parkschool veel waard zijn, omdat ze zeggen hoe we met de leerlingen, met ouders/verzorgers en met elkaar omgaan.
 

Eigenwaarde - Als je weet wat je waard bent, kun je meer betekenen voor jezelf en anderen


Eigenwaarde is geen vak op zich. Maar belangrijk is het wel, dat beseffen we heel goed. Dus we helpen leerlingen om hun eigenwaarde te ontdekken en hun eigen leerproces te ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat we ook ónze eigenwaarde kennen. Als mens, als team en als school. Door daarover in gesprek te blijven, groeien we. Als school, als mens en als leerling. Daar zijn we trots op en dat laten we graag zien.


Warmte - Waar het warm is voel je je thuis; omringd door positieve aandacht


In een prettige sfeer bloeit iedereen op. Een omgeving waar je gezien wordt. Voor wie je bent. Waar veel ruimte is voor jouw eigenheid. Zo lang je respect houdt voor de ander. Of dat nou een leerling, een leerkracht of een ouder is. Wij koesteren die warmte omdat we zien wat die doet. Daarom zijn we erop gespitst om wat kilte kan brengen, te voorkomen of eraan te werken. Wat er gebeurt bespreken we en de problemen lossen we samen op.


Verwondering - We staan steeds weer versteld van de ontdekkingen van onze leerlingen


Onderwijs is een ontdekkingsreis. Wij prikkelen de nieuwsgierigheid van leerlingen door ze uit te nodigen voor die reis. Zelf ervaren, daar leer je het meeste van. Leerlingen staan soms versteld van wat ze ontdekken en ervaren. Dat inspireert ons. Ook wij ontdekken elke dag wel wat nieuws. Bij een leerling. Bij onszelf. Bij een collega. In het onderwijsvak. Waar dan ook. Zo blijven wij scherp en blijft ons vak spannend.


Kleurrijk - Als leerling verrijk je onze school met jouw eigenheid en achtergrond


Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, als leerling verrijk je ons leven. Wij leren samen met jou. De rijkdom van onze school zit dus in de mensen, jong en oud. En onze school ontwikkelt zich omdat we zo kleurrijk zijn. Iedereen heeft daarin een rol: leerlingen, team en ouders. Samen zijn we veel meer dan een optelsom van kinderen en volwassenen. Samen zijn we uniek.


Gedreven - Wij willen laten zien hoe leerlingen en wij ons ontwikkelen 


Het staat nooit stil in onze school. Dat is maar goed ook, want wij willen vooruit. De kansen liggen niet achter maar voor ons. Wij laten zien dat we ze grijpen en dat we leerlingen helpen om dat ook te doen. In een sfeer van vertrouwen. Als je succes hebt, voel je je gestimuleerd. Iedereen is anders, dus we zorgen voor kansen op allerlei gebieden. Als team helpen we elkaar om kansen te zien en te benutten. Daar heeft iedereen wat aan. In en buiten de school.


Ons motto


We zetten ons als team in om de allerbeste ontwikkeling bij iedere leerling te stimuleren. Dit doen we niet alleen, maar samen met ouders/verzorgers en de leerling. Dat lees je ook in ons motto: 

Groeien doe je samen!