Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept
Lesuren
Onderwijstijd
 

Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept  


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


Wij zijn een moderne school die het van belang vindt dat ieder kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen, op het eigen niveau. Aandacht geven aan goede prestaties is een mooi begin, maar niet genoeg. We streven naar optimaal presteren en het scheppen van de omstandigheden waarin het kind zichzelf verrast en grote leersprongen maakt op allerlei gebieden.


We vinden het belangrijk dat kinderen zelf verantwoordelijkheid nemen tijdens het leerproces. De zelfstandigheid tijdens het werken aan taken wordt jaarlijks vergroot.
Tijdens de technieklessen leren de kinderen ontdekkend en ontwerpend leren. Samenwerken aan de opdrachten is een speerpunt.
De groepen zijn 1 x per maand aan de beurt om een Parkfestival (toneelvoorstelling) te organiseren. Toneelspelen, zingen, jezelf presenteren vinden wij erg belangrijk voor kinderen.
Tijdens de creatieve middagen voor de groepen 5 t/m 8 worden de kerndoelen van de creatieve vakken behandeld.