Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept
Lesuren
Onderwijstijd
 

Lesuren


Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:    Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. 
Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag. 
De school bepaalt zelf hoe ze inzichtelijk maakt dat er voldoende tijd aan onderwijs wordt besteed. 

Schooltijden groepen 1, 2, 3 en 4:
Ø maandag, dinsdag, donderdag: 8.30 - 12.00 uur en van 13.15 - 15.15 uur
Ø woensdag: 8.30 - 12.15 uur
Ø vrijdag: 8.30 - 12.00 uur


Schooltijden groepen 5, 6, 7 en 8:
Ø maandag, dinsdag: 8.30 - 12.00 en van 13.15 - 15.15 uur.
Ø donderdag, vrijdag: 8.30 - 12.00 en van 13.15 - 15.15 uur.
Ø woensdag: 8.30 - 12.15 uur