De Medezeggenschapsraad (MR)


Elke school heeft verplicht een  Medezeggenschapsraad. Zij heeft wettelijk geregelde rechten. De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders/verzorgers. Elke ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de MR. Er worden hiervoor verkiezingen georganiseerd.   
 
De MR heeft twee soorten rechten:   De raad is actief betrokken bij de voorbereiding van het schoolbeleid.  
De vergaderingen zijn openbaar en de notulen zijn op school in te zien.  
De directeur heeft in de MR een adviserende rol.  
Informatie en contactgegevens van onze MR zijn te vinden op onze website onder de menuknop ‘Ouders’.