Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht


In het kader van Passend onderwijs werken we nauw samen met scholen voor speciaal basisonderwijs en voor speciaal onderwijs. We doen dat binnen het Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht. Dat zijn alle scholen in de regio Coevorden-Hardenberg-Ommen-Dalfsen. Alle informatie over Passend onderwijs in onze regio is te vinden op www.veldvaartenvecht.nl . Bij het onderdeel 'Zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen' gaan we verder in op de leerlingenzorg die hieraan verbonden is.