Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen


De scholen binnen onze stichting zijn verplicht de landelijke regels te hanteren. Hier valt ook het aanvragen voor verlof onder. 

Klik hier voor meer informatie >>